Advies boomverzorging

Wij kunnen u adviseren bij alle boom en standplaats gerelateerde problemen of vraag stukken. Omdat sommige problemen zo complex zijn werken wij in dergelijke gevallen samen met gespecialiseerde bedrijven. Hieronder een aantal zaken waar vaak advies gewenst is. Voor direct advies bel 06-81060109 of mail naar info @ pksboomverzorging.nl

Bomen met ontwikkelings problemen

Tegenwoordig weten we veel over hoe bomen functioneren. Hoe groeien bomen en wat hebben ze nodig om goed te groeien.

Als je weet wat de voorwaarden zijn om goed te groeien kun je ook onderzoeken wat er mis is als bomen niet of niet meer willen groeien.

De meeste problemen bij de vitaliteit van bomen hebben hun oorsprong onder de grond. Een boomverzorger zal dus vaak onder de grond kijken om een probleem op te sporen. Als het probleem duidelijk is kan je een oplossing bedenken.

Voor het planten

Maar ook voordat de bomen geplant worden is het heel belangrijk om goed te kijken naar de toekomstige groeiplaats. Want het is heel erg zonde om een boom te planten die na een aantal jaren niet meer groeien wil omdat de ondergrondse omstandigheden niet goed zijn.

Bomen met aantastingen

Als een boom achteruit gaat in conditie wordt deze vatbaarder voor aantastingen. Schimmels veroorzaken wit of bruin rot, ze tasten de structuur aan en veroorzaken stabiliteits problemen. Maar niet alle schimmels en zwammen hebben een fatale uitwerking op bomen.

Boomsoort en standplaats

Als je een boom plant moet je eerst heel goed nadenken of de boom wel op die plaats kan groeien. Grondsoort, groeiruimte onder en boven gronds, diepte van het grondwater enz zijn zaken die mede bepalen welke soort geschikt is. Bijvoorbeeld een Ceder past niet in een kleine tuin omdat deze boom binnen 10 jaar aan alle kanten uit de tuin zal groeien. Intensief snoeien of verwijderen van de boom zijn dan de consequenties. Daarom moet je de keuze wel overwogen maken bij de soort keuze van een boom.

Groeiplaats voorbereiding

Het lijkt zo makkelijk. Je graaft een gat in de grond iets groter dan de kluit en stopt er een boom in. En de boom komt mooi in blad...... 1 x. Het jaar daarop gaat hij dood. Dan heb je een hoop werk en waarschijnlijk ook een flinke investering voor niks gedaan. Heel vaak gaat het zo. Maar gelukkig word er tegenwoordig steeds vaker een beroep gedaan op een boomverzorger. Bovenstaande problemen kunnen vaak voor komen worden door een goede voor bereiding.

Boom Effect Analyse

Als er plannen zijn waar bomen bij betrokken zijn zoals een weg reconstructie, een bouw of andere ingrepen in de omgeving van een boom of bomen. Is het verstandig (en soms verplicht) om een Boom Effect Analyse op te laten stellen. Dit is een rapport waar duidelijk in staat wat de consequenties voor de betrokken bomen kunnen zijn maar er staat ook in welke maatregelen genomen kunnen worden om de schade te beperken. Niet alleen de schade aan bomen maar ook de schade door bomen door bijvoorbeeld wortel opdruk.

Bomen wacht

Tegenwoordig word er bij bouwprojecten vaak een bomen wacht aangesteld. Deze maakt afspraken met de aannemers met als doel de bomen te beschermen. Naast het maken van afspraken controleert de bomenwacht ook het naleven van deze afspraken.