Waarom Certificering als European Tree Worker (ETW)

ETW PKS Boomverzorging
Bij PKS Boomverzorging wordt al het klimwerk door gecertificeerde mensen uitgevoerd.

Er was een behoefte aan een certificering voor boomverzorgers waarmee een kwaliteitsniveau werd gegarandeerd (?!). Het werken in en met bomen is te allen tijde een specialiteit waar veiligheid (werken op hoogte) en het werken met een aan bomen centraal staan.

Bomen zijn onschatbaar van waarde maar ook kwetsbaar. Met dit in het achterhoofd ontstond er de behoefte aan een certificering waarmee een boomverzorger kan aantonen over de vereiste kennis en vaardigheden te beschikken. Daarom worden in sommige gemeentes en andere overheidsinstellingen het ETW-certificaat verplicht gesteld. Overigens weet ik uit eigen ervaring dat er ook bij gemeentes niet altijd ETW waardig gewerkt wordt, ondanks dat ze wel ETW'ers eisen op de klus. 

In de particuliere sector is deze certificering niet echt bekend en hier vind je dan ook cowboys, boomzagers of takkenzagers zoals wij onderling wel zeggen. Deze mensen die vaak met weinig bomenkennis aan het werk zijn aan uw kostbare bomen en maar al te vaak naar hun portefeuille adviseren. 

Dat wil niet zeggen dat alleen een gecertificeerde boomverzorger een goede boomverzorger is, want daar zou ik veel collega's te kort doen.
Omdat we er na jaren achter gekomen zijn dat de ETW-certificering eerder een goede manier is om een goed niveau te bereiken in vakkennis dan een waarde heeft voor onze klanten hebben we besloten de certificering niet meer te verlengen (per 2015). De praktijk heeft uitgewezen dat er door onze klanten nooit naar gevraagd wordt. Daarbij is het onderhouden van het gecertificeerd zijn een kostbare zaak en wij investeren liever op andere manieren in kennis. Onze leerling boomverzorgers halen echter wel hun certificering. Puur omdat dat voor deze mensen wel handig is op hun CV, hun kansen op de arbeidsmarkt, maar ook omdat de opleiding erg waardevol is. 

Naast cowboys zijn er dus ook enorm gepassioneerde boomverzorgers die het beste met uw bomen voor hebben en eerlijk en gefundeerd advies zullen geven. Maar hoe weet je als klant of je met een takkenzager of boomzager te maken hebt?

bomen toppen  moet stoppen

Vraag aan de boomverzorger waarom hij een vakkundige boomverzorger is. Hij zou u dan moeten vertellen wat voor opleiding hij heeft, hoe hij zijn vak bij houdt, van welke vakvereniging hij lid is of hij referenties kan tonen en natuurlijk of hij verzekerd is, de betaling via de bank kan en met factuur. Maar je kunt ook kijken wat klanten over de boomverzorger roepen. Wij zijn erg trots op wat de klanten over ons roepen. Het is het beste bewijs dat we ons vak serieus nemen en goed zijn in wat we doen. Een goede eerlijke boomverzorger zal eerst het belang van de boom noemen, dan het belang van uw portemonnee en toppen van bomen zal hij niet makkelijk doen

De Curriculum voor de European Tree Worker zoals opgesteld door de EAC  European Arboricultural Council vind je hier