Uw boom moet veilig zijn.

Uw boom moet veilig zijn. Er mogen niet zomaar takken uitvallen. De boom mag niet zomaar omvallen. Daarom moet de boom periodiek gekeurd worden door een ter zake kundig persoon. Het veilig houden van een boom valt onder uw zorgplicht. Weet u niet zeker of uw boom nog wel veilig is bel dan direct met PKS Boomverzorging 06-81060109 of stuur een mail. Wij melden na een inspectie altijd schriftelijk wat onze bevindingen zijn. Hiermee heeft u aan uw zorgplicht voldaan. (natuurlijk wel gevaarlijke situaties laten oplossen als dit het geval blijkt te zijn)

Boom veiligheids controle VTA

 

Als er schade ontstaat door een tak die uit een boom waait, doordat een boom omvalt of door een vergelijkbare gebeurtenis, is de eigenaar aansprakelijk voor de schade, tenzij deze aan kan tonen te hebben voldaan aan de zorgplicht.

Bomen moeten dus periodiek gekeurd worden. Iedere 3 (tot 5 jaar) moet er een visuele inspectie plaatsvinden van alle bomen, in ieder geval van die bomen op plaatsen waar regelmatig mensen lopen of waar de boom anderszins gevaar kan opleveren. Bospercelen behoeven dan ook niet gecontroleerd te worden, behalve langs de paden.

De inspectie wordt uitgevoerd volgens de methode VTA (Visual Tree Assessment), zoals door Dr. Claus Mattheck in het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw geïntroduceerd is. VTA staat voor een wijze van onderzoek naar de stabiliteit en veiligheid van bomen. Het VTA onderzoek is uitsluitend indicatief.
Als er geen symptomen zijn die aanleiding geven tot twijfels, dan kan worden aangenomen dat de boom veilig is. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de 100% veilige boom niet  bestaat. Bomen zijn en blijven natuurlijke organismen. De natuur laat zich niet altijd voorspellen.

Als u een inspectie heeft laten uitvoeren krijgt u de bevindingen op schrift, waarmee u kunt aantonen dat u aan de zorgplicht voldaan heeft.

Na een VTA keuring kunnen de bomen ingedeeld worden in de volgende categorieën:
1. Goedgekeurd.
2. Afgekeurd, maar na een ingreep goedgekeurd.
3. Onderzoek noodzakelijk.
4. Goedgekeurd, jaarlijkse controle noodzakelijk.
5. Afgekeurd, velling noodzakelijk.

Over 1 en 5 kunnen we kort zijn, of goed of direct kappen.

Categorie 2 zijn meestal bomen met teveel dood hout in de kroon, na het verwijderen van dat dode hout (doorsnede 4cm of meer en langer dan 40 cm) zijn dit over het algemeen normaal goedgekeurde bomen.
De volgende controle behoort over drie jaar plaats te vinden.

Categorie 3 en 4 zijn bomen waar kans is op instabiliteit (kans op windworp) en/of breuk van stam of takken, er is in ieder geval iets gaande waardoor een jaarlijkse controle noodzakelijk is. Zwammen, inrotting.