Boominspectie

Uw boom moet veilig zijn. U heeft ook nog een wettelijke zorgplicht. Verzekeraars kunnen ernaar vragen als u een
schade claimt.

  • Er mogen niet zomaar takken uitvallen.
  • De boom mag niet zomaar omvallen.

Daarom moet de boom periodiek gekeurd worden door een terzakekundig persoon. Het veilig houden van een boom valt onder de wettelijke zorgplicht die elke boomeigenaar heeft. 
Weet u niet zeker of uw boom nog wel veilig is laat ons het controleren en ook als u het wel weet want u moet het bij schade kunnen bewijzen dat u de boom laat inspecteren. Wij melden na een inspectie altijd schriftelijk wat onze bevindingen zijn. Hiermee heeft u aan uw wettelijke zorgplicht voldaan. (natuurlijk wel gevaarlijke situaties laten oplossen als dit het geval blijkt te zijn)

* Boomveiligheidsinspectie VTA aanvragen  95 euro incl. btw. (max. 3 bomen daarna staffel en in regio Nijmegen, daar buiten maatwerk) u voldoet hiermee aan uw wettelijke zorgplicht die elke boomeigenaar heeft. En ook wel een fijn gevoel als je weet dat je boom veilig is. 

Boom veiligheidscontrole VTA

 Als er schade ontstaat door een tak die uit een boom waait, doordat een boom omvalt of door een vergelijkbare gebeurtenis, is de eigenaar aansprakelijk voor de schade, tenzij deze aan kan tonen te hebben voldaan aan de zorgplicht.

Bomen moeten dus periodiek gekeurd worden. Iedere 3 (tot 5 jaar) moet er een visuele inspectie plaatsvinden van alle bomen, in ieder geval van die bomen op plaatsen waar regelmatig mensen lopen of waar de boom op een andere manier gevaar kan opleveren. Bospercelen behoeven dan ook niet gecontroleerd te worden, behalve langs de paden.

Boom inspectie

De inspectie wordt uitgevoerd volgens de methode VTA (Visual Tree Assessment), zoals door dr. Claus Mattheck in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw geïntroduceerd is. VTA staat voor een wijze van onderzoek naar de stabiliteit en veiligheid van bomen. Het VTA onderzoek is uitsluitend indicatief.
Als er geen symptomen zijn die aanleiding geven tot twijfels, dan kan worden aangenomen dat de boom veilig is. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de 100% veilige boom niet bestaat. Bomen zijn en blijven natuurlijke organismen. De natuur laat zich niet altijd voorspellen.

Als u een inspectie heeft laten uitvoeren krijgt u de bevindingen op schrift, waarmee u kunt aantonen dat u aan de zorgplicht voldaan heeft.

VTA-keuring

Na een VTA-keuring kunnen de bomen ingedeeld worden in de volgende categorie├źn:

  1. Goedgekeurd.
  2. Afgekeurd, maar na een ingreep goedgekeurd.
  3. Onderzoek noodzakelijk.
  4. Goedgekeurd, jaarlijkse controle noodzakelijk.
  5. Afgekeurd, velling noodzakelijk.

Over 1 en 5 kunnen we kort zijn, of goed of direct kappen.

Categorie 2 zijn meestal bomen met teveel dood hout in de kroon, na het verwijderen van dat dode hout (doorsnede 4 cm of meer en langer dan 40 cm) zijn dit over het algemeen normaal goedgekeurde bomen.
De volgende controle behoort over drie jaar plaats te vinden.

Categorie 3 en 4 zijn bomen waar kans is op instabiliteit (kans op windworp) en/of breuk van stam of takken, er is in ieder geval iets gaande waardoor een jaarlijkse controle noodzakelijk is. Zwammen, inrotting.